- Husets värmeanläggning -
2007.12.26 Kompletterade styr utrustningen för uppvärmningen i mellandagarna, gjorde följande ändringar:

 • Monterade nytt reglersystem för vattenburen värme
 • Monterade en termostat för att styra laddpump
 • Installerade PUMP indikeringar för laddpump & radiatorkrets
 • Kompletterade reservkraft / UPS

  - Pannrum -
  Huvudvärmekälla är vedpannan, den kan eldas effektivt för laddning av 2st 500 liters accumulatorer. Laddningen regleras av en LADDOMAT 21.


  Accumulatorer 2x BORÖ 500L


  Vedpanna ARIMAX 240

  Vedpanna ARIMAX 240 Produktblad (Nyare)
  Vedpanna ARIMAX 240 K Produktblad (Äldre)
  LADDOMAT 21 Produktblad
  LADDOMAT 21 Reservdelar
  BORÖ Accumulator TI500L Produktblad
  BORÖ Accumulator TI500L Installation / Ritning

  - Villaregulator -
  Monterade nytt reglersystem under mellandagarna. Tidigare reglersystem 'TA6' har nu tjänat ut och ersattes med ett 'AUTOMIX 30 Q' system med rumstermostat 'AM 30 RB'.

  Största anledningen att vi bytte system var avsaknaden av innomhustermostat i det gamla systemet som i övrigt har fungerat bra.


  Villaregulator


  Rumsgivare AUTOMIX 30RB (Termometer visar temp vid nattsänkning)

  AUTOMIX 30 Produktblad (462Kb .pdf fil)
  AUTOMIX 30 manual (632Kb .pdf fil)

  - Laddpump termostat -
  Monterade en anliggningstermostat på utgående vatten från pannan för att styra till/frånslag av laddpumpen i LADDOMAT 21. Syftet med denna är att pann temperaturen ska stiga snabbare vid uppstart av eldningen**, samt att minska / förhindra avkylning vid avslutad eldning. Modernare pannor har oftast denna termostat inbyggd redan från fabrik.

  Anliggningstermostat Clas Ohlson Artikelnummer 36-2072

  **) Högre / Jämnare panntemperatur ger effektivare och renare förbränning


  Termostat för laddpump

  - Reservkraft / PUMP indikering -
  Reservkraft används för att säkerställa drift av villaregulator, laddpump och pump för elementkrets vid strömavbrott.

  Använder ett standard UPS aggregat avsedd för PC-Dator/Server. Inkopplingen blir mycket enkel då UPS aggregatet innehåller allt som behövs, batterier / 220V inverter och inkopplingsautomatik, allt klart att bara koppla in. Min inkoppling framgår av schema nedan.


  Kopplings schema - Reservkraft (UPS)


  Reservkraft (UPS)

  Kompletterade även med två indikeringslampor för att enklare kunna säkerställa / kontrollera att pumparna är i drift. Indikeringslamporna är avsedda för 220V

  Indikeringslampa insats 220V ELFA Artikelnummer 33-678-69
  Indikeringslampa kvadratisk lins ELFA Artikelnummer 33-679-50


  Koppling reservkraft / PUMP Indikering

  På bilden ovan ser man även kabel dragningen för 'OneWire' mät systemet. Inte så vackert just nu (Kopplingsdosa saknas) - Du kan läsa mera om 'OneWire' mätsystemet -->Här!


  PUMP Indikering / Invändig koppling

  - Alternativa värmekällor -
  Huset har även två alternativa värmekällor. I köket finns en vedspis och i vardagsrummet en kamin insats i en öppenspis. Husets alternativa värmekällor

  - Solfångare -
  Kompletterar huset uppvärmning med ett solpaket från Borö, En komplett beskrivning hittar du -->Här!

  - Luftsolfångare -
  Vi gör även ett försök med en luftsolfångare. En komplett beskrivning hittar du -->Här!

  - Aktuella mätdata -
  Aktuella mätdata från hela värmesystemet finns -->Här!

  - OneWire mätsystem / Installation beskrivning -
  Använder ett mätsystem med temperatursensorer som kommunicerar via en tråd, därav namnet 'OneWire' - En komplett beskrivning av mät-systemet finns Här!

  - Länkar / Referensmaterial -
  Indikeringslampor - http://www.elfa.se
  Laddomat 21 - http://www.termoventiler.se
  Styrautomatik - http://www.acaso.se
  Accumulatortank - http://www.boroe.com
  Vedpannor - http://www.ariterm.fi

  Go Back!

  ©1999-2006 SM2YER Goran