- '1-wire' Mätsystem -
2016.12.19 Har nu monterat RPI 2 B+ på väggen, allt installerat och igång. Funkar ungefär som tänkt. RPI lådan skickar upp temp data direkt till webb servern med hjälp av sftp/ssh.


Raspberry Pi2 B+ monterad på vägg

2016.12.11 Kör nu 1-Wire mätsystemet på en Raspberry Pi2 B+. Använder en RPI med ett I2C till 1Wire interface, använder ytterligare en RPI för att visa aktuella mätvärden på en display nere i köket. Läs mera om installation & config -->Här!


Raspberry Pi2 B+ med I2C med 1-Wire adapter kort / RPI med LCD display

2014 LCD display config = https://arduinogeek.wordpress.com/2014/04/23/raspberry-pi-with-i2c-2004-lcd/

2014.01.25 Har fått lite problem med 'läsfel´ på vissa sensorer, tror att problemet beror på 'ålderdom' - Ledningarna har nu varit igång i mer än sex (6) år!, lite smuts, oxideringar och vanligt hederligt 'glapp' är antagligen orsaken.

Har sprungit runt och dragit åt lite skruvar i kopplingarna. Första kopplings punkten, där även kopplingen mot datorn sitter har jag nu lödit ihop. Har kompletterat med en DIY 5Volt injektor nere vid kopplingspunketen i pannrummet.


Veroboard med regulator och diverse komponenter

Använder en 7805 regulator och lite andra komponenter. Då dator interfacet har en diod på utgången så är det inte någon risk att mata in +5V direkt på VCC+ ledaren, minus kopplas naturligtvis till GND.


5V Injektor / regulator inmonterad i koppligs punkt

Kör just nu med 'LogTemp' programvara på PC, tog en skärmdump, inte ett läsfel så långt ögat ser!


LogTemp skärmdumpt

2008.12.22 Kör nu temp mätningen på en LINKSYS WRT54GL Router med programvaran 'Digitemp' -->Här! ligger en komplett beskrivning. Mätsensorerna är nu kopplade aktivt med tre ledningar (VCC/DATA/GND) behöver nog komplettera med yttre spänningsmatning då routern endast ger CMOS nivå (3,3V) ut till sensorerna.


'Mät-router' monterad på vägg

2008.01.27 Påbörjade omlödning av sensorerna idag. Löder nu tillbaka alla tre benen på sensorerna till var sin ledning för att kunna strömförsörja dom med +5v DC direkt på pin-3

2008.01.23 Verkar som om temp sensorerna ger upp vid 65-68 grader när man kör dom passiva,- måste fixa ett aktivt interface med sepparat spänningsmatning till sensorerna...

2008.01.22 Fick hjälp med ett perl-script som sparar ut det sist lästa temperatur värdet från sensorloggarna och sparar till fil. Värdena kan nu användas för presentation eller beräkningar. Stort tack för hjälpen Garre!


2x 0,5mm2 ledning på varje ben


3,2mm brympslang på varje anslutning


Allt förseglas med 6mm krympslang
Inkoppling sensorer mot cat5e Datakabel
==================================================
Färg           Användning   DS18S20 TO-92
==================================================
 Brun/brunvit   = Används inte
 Orange/Orangevit = +VCC 5V/DC   PIN-3
 Grön/Grönvit   = DQ (Data)    PIN-2
 Blå/Blåvit    = GND       PIN-1
==================================================
2008.01.18 Bytte ut lite kablar p.g.a. problem med läs fel på vissa sensorer. Har ganska långa ledninga (Upp till ca. 30meter som längst) Kör nu med cat5e FTP Folieskärmad kabel, ledningsarea är nu 0,5mm2 per ledare, använder två ledare per anslutning. (1mm2 per anslutning för QD och Jord) - Skärmjordningen har anslutits till chassi jord på mätdatorn. Det ser ut som om problemet med läsfel nu är löst.

2008.01.06 Har just fått igång dom första sensorerna i mitt '1-wire' mät system. Har tidigare kört ett likadant system men lyckades inte få ut sensorerna på sina mätställen. När jag installerade en ny regler automatik för husets värmesystem så passade jag även på att dra fram lite ledningar för '1-wire' mät systemet.

Aktuella mätdata från systemet finns -->Här!

- Kabeldragning -
2008.01.19 Kompletterade kabeldragningen på småtimmarna,- nu är alla sensorer 'online' utan läsfel. Tog några bilder av installationen. Den mesta kabeldragningen finns i pann- rummet och källaren där kopplingsdosor/förgreningar finns.

Använder cat5e FTP, folieskärmad data-nätverks kabel och vanliga kopplingsdosor för starkstöm. (Typ kulo-dosor) Har avlägsnat den medföljande kopplingslisten och använder i stället kopplingslist av typen 'sockerbit' - Använder samma typ av kopplingsdosor helt utan kopplingslist (Tom) som väderskydd för utomhusgivare.


Kopplingsdosa uppe vid mätdator (Här kan man även se att mätdatorn drar 127W)


Sammankoppling av sensorer i pannrum (Dosa saknas på bild)


Kopplinsdosa i källaren (Under tak)


Tempsensor på accumulatortank (Sedd uppifrån)

- Temperatur sensorer -
Jag använder tempsensorer av typen DS18S20 från företaget Dallas/Maxim. sensorernas kapsling är TO-92 vilket gör att dom är små och enkla att koppla upp och använda. Sensorerna kommunicerar via en enda tråd, därav namnet '1-wire' - varje sensor har en unik ID-Kod, detta gör att man kan koppla upp alla sensorer på samma tråd!.


Pinout på tempsensor DS18S20 TO-92

Inkoppling sensorer mot standard 4led telekabel
===========================================
Färg  Användning   DS18S20 TO-92
===========================================
Grön = Används inte
Lila = +VCC 5V/DC   PIN-3
Vit = DQ (Data)    PIN-2
Blå = GND       PIN-1
===========================================

Försegling med 6,4mm Krymplslang (Tidigare version med tele-kabel)


Kabelmärkning med tempsensor-ID (Tidigare version med tele-kabel)


Test av 4st färdiga sensorer före utplacering
(Tidigare version med tele-kabel)


- Anslutning till PC/Dator -
Det är inte svårt att tillverka ett eget interface för att läsa av OnWire sensorerna via datorns serie-port (RS-232) - Just nu använder jag ett enkelt passivt interface.

Beskrivning av interface finns här:
http://martybugs.net/electronics/tempsensor/hardware.cgi

Man kan även köpa färdiga 1-wire/RS232 alt. USB interface hos t.ex. http://shop.temperatur.nu/

2008.01.18 Noterade vissa problem med com-portarna på datorn. Körde tidigare på com3:/com4: som är ett Qtek PCI/Com kort. (Dålig kvalite?) Bytte till Com1: som sitter på moderkortet och har nu mycket säkrare avläsning. (Helt 'read error' fri avläsning)

- Programvara -
Kör just nu med LogTemp http://www.mrsoft.fi/


Screendump från LogTemp v.2.20.0.73

- Värmeanläggningen -
En komplett beskrivning av husets värmeanläggning hittar du -->Här!

- Honors to the brains behind -
Som vanligt har jag naturligtvis inte hittat på detta själv utan hitta det mesta på internet, Här finns en komplett beskrivning:
http://martybugs.net/electronics/tempsensor/

Original beskrivningen hittar man på sidan 21 (Figure 13) i Application note 74 från MAXIM, den hittar du här:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN74.pdf

Go Back!


©1999-2006 SM2YER Goran