- Mätdata 'OnLine' -

Dessa sidor beskriver våra installationer och försök med att hämta mätvärden och styra husets värmesystem.


- Aktuella mätdata i realtid - DATE: 03/22/23 TIME: 11:30:06

Framlopp temp
ID= 10-0008014ea7b5
36.57 °C
Acctemp övre (T1)
ID= 28-000002ce7943
52.26 °C
Acctemp nedre (T2)
ID= 10-0008014e7f2d
33.07 °C
Innomhus temp
ID= 10-0008014e359d
20.00 °C
Temp källare
ID= 10-0008014e6aec
5.82 °C
Utomhus temp NORR
ID= 28-000002ce7455
-5.68 °C
Temp panna
ID= 10-0008014eb603
56.32 °C
Solfångare garage
ID= FE0008014E0F4110
43.375 °C
GARAGET Innetemp
ID= 10-00080047da41
9.437 °C


- Aktuella Grafer -
Grafer är genererade med RDDTool


Läs mera om Raspberry Pi och 1-Wire config -->HÄR!

- OneWire mätsystem / Installation beskrivning -
Använder ett mätsystem med temperatursensorer som kommunicerar via en tråd, därav namnet 'OneWire' - En komplett beskrivning av systemet finns -->Här!

- Värmeanläggningen -
En komplett beskrivning av husets värmeanläggning hittar du -->Här!

- Solfångare -
Kompletterar huset uppvärmning med ett solpaket från Borö, En komplett beskrivning hittar du -->Här!

- Luftsolfångare -
Vi gör även ett försök med en luftsolfångare. En komplett beskrivning hittar du -->Här!

Go Back!


©1999-2006 SM2YER Goran