- Luftsolfångare -

2009.05.04 Håller just på att bygga en 'differential' termostat basserad på räknarkretsen SA555 - Beskrivningen ligger -->Här!

Beskriver här våra försök / Erfarenheter av att bygga en egen Luftsolfångare. I bygg beskrivning från http://www.exergi.se beräknas solfångaren kunna generera en temperaturhöjning på ca: 40°C med ett luftflöde på 2,5 kbm vilket motsvarar 1,2 KWh. Med en driftstid på 1300 timmar ger detta ett energi tillskott på 1560 KWh per år.

- Absorbator -
Som absorbator används 3 kvm vanlig svart trapets takplåt (TRP20). Absorbatorn skruvas fast på distansklossar mot solfångarens bakstycke,- distansklossarna är dimensionerade så att absorbatorn hamnar mitt i solfångaren.


Luftsolfångaren / Funktion

- Ram/Stomme -
Luftsolfångarens ram/stomme består av tryckimpregnerat trall-virke 22x95mm som skruvats ihop med trall-skruv (Se skiss/ritning). Extra lister har skruvats på insidan av ramen som anhåll för fönster-rutorna och bakstycket som består av en 16mm bygg-plywood skiva (Form-plywood) - Insidan av bakstycket har 'isolerats' med en 16mm asfaltboard skiva.

Notera!
Jag skriver inget om exakta mått på ram/stomme då detta måste anpassas efter stoleken på dom begagnade fönster bågar som kan finnas till hands.


Ritning, luftsolfångare / Stomme med bakstycke

- Luftkanal -
Den uppvärmda luften från luftsolfångaren sugs in i byggnaden genom en luftkanal som består av ett 120mm ventilations-rör (Plåt spiro-rör) - I luftkanales andra ände ska det sitta en 120mm PC-fläkt som drivs med 12Volt / 6Watt solpanel.

Notering: Fläkt = ADDA AD1212DX-A73GL 120x120x25 38.9CFM 16dBA 3pin
(38,9CFM = 3,6m3 per minut)Anslutning av luftkanal från baksidan av luftsolfångaren


Luftkanal

Luftkanalen har placerats i solfångarens övre vänstra hörn, dels för att detta är lämpligt med tanke på solfångarens placering på byggnaden, men även därför att denna placering gör att luften måste färdas längsta möjliga väg genom solfångaren. Luftintagen till solfångaren har placerats i dess nedre högra hörn.

Viktigt! Satte myggnät i luftintagen för att förhindra att insekter o.d. kommer in i solfångaren.


Bygget

2008.04.20 Skruvade ihop ytter-ram och botten till luftsolfångaren idag. Solfångaren ska användas för att värma vårat garage/verkstad under vår och höst. Under vintern värmer vi byggnaden med en varmluftspanna som konverterats för pellets eldning.


Färdig ram/stomme och botten/Bakstycke

2008.04.22 Monterade upp solfångaren på sin plats på verkstadens fasad. Sågade upp hålet i ytterväggen för luftkanalen kvällen innan. Skrapade rent fyra begagnade fönster bågar och grundmålade dom.


Solfångaren på plats


Luftintag med myggnät


4st begagnade fönster, nykittade och grundmålade

2008.04.26 Målade sista varvet på fönster bågarna. Kapade till tak-plåten och skruvade fast den på tvärslåarna i solfångaren. Monterade fläkten på luftkanalen. Nu är det bara att vänta på att fönster bågarna torkat. Måste även tvätta plåten och fönstrena lite...

Viktigt! Satte även in insektsnät bakom fläkten. Om det skulle komma in flugor i luftsolfånagern så förhindras dom nu effektivt att ta sig vidare in i verkstaden.


Fläkten är på plats


Absorbator plåten är monterad

2008.04.29 Solfångaren är nu i 'produktion'. Allt verkar att fungera, styr till/frånslag på enklast tänkbara sätt med två termostater. Den ena sitter vid luftkanalen i solfångaren (Se funktions skiss ovan), den är inställd så att fläkten startar vid 15°C. Den andra termostaten är en rumstermostat inne i verkstaden som stannar fläkten vid 20°C.


Luftsolfångaren i drift!

Luftsolfångaren är helt självförsörjande då även fläkten drivs av solen med hjälp av en solcell som lämnar 12Volt/6Watt. Valde att montera solcellen inne i luftsolfångaren.


12V Solpanel monterad i luftsolfångaren

- Kostnader / Material -
Här är 'slutgiltiga' kostnads sammanställningen, i praktiken är detta faktiska kostnader för sådant som vi har köpt in. För sånt material som är återvunnet (Begagnat) är kostnaden 0 kr.
Kostnader 2008.04.22
==============================================
Absorbator (Plåt TRP20)(Utskott)      105 kr
FormPlywood 1200x2400x16          697 kr
Asfaltboard 1200x1500x16          106 kr
Trallvirke tryckimpregnerat 22x95 25meter 359 kr
4st Begagnade fönsterbågar          0 kr

Fönsterkitt 1tub              66 kr
Målarfärg (Grund + Täckfärg)        80 kr

Spiro-rör 120mm 50cm            20 kr
Begagnad PC-Fläkt 120x120          0 kr
Solcell 12V/6W               399 kr
Skruv                    75 kr
Vinkelbeslag 6st              81 kr
==============================================
Summa                  1 988 kr
- 'ToDo' -
1. Ska försöka att mixtra ihop en styrning med en PIC-krets. Tänkte att den skulle kunna känna av temperatur differensialer och styra luftsolfångaren bätter. Bl.a. vill jag att uppstart sker när solfångartemperatur är högre än inne temperatur, men över fryspunkt och mindre än önskad inne temperatur.

2. Ska kolla på plåt beklädnad på utsidan av solfångaren för att öka täthet / isolation och väderbeständighet.

3. Fixa så att aktuella mätvärden läggs ut och att ev. effektvinst beräknas löpande...

4. Kallras skydd alt. motorspjäll som automatiskt stänger luftkanal när solfångaren inte är i drift.

- Borö Solpaket 4-2 -
Kompletterar huset uppvärmning med ett solpaket från Borö, En komplett beskrivning hittar du -->Här!

- Aktuella mätdata -
Naturligtvis så kommer aktuella mät-data och beräkning av effekt att läggas ut på mätsidan så snart solfångaren är i drift.

- Honors to the brains behind... -
Som vanligt så har jag hittat det mesta här ute på internet. Här är några länkar till mina inspirations källor / Referens material:

 • http://www.exergi.se Byggbeskrivning av Mercel Berkelder, Energirådgivare.
 • http://24volt.eu Byggtips Luftsolfångare, Göran Lengqvist & Nina Dart.

  Go Back!

  ©1999-2006 SM2YER Goran