13.01 °C
Allsån

17.2 °C
Bränna

24.4 °C
Lappberget

N/A
Kypasjärv

15.5 °C
Kölmjärv

N/A
Marsjärv

N/A
Lansjarv

N/A
V.Rödupp

-7.2 °C
Kälvjärv